تیم نرم افزاری پندار سیستم متشکل از نیروهای خبره در زمینه طراحی و راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری می باشد که سال ها در این جهت تجربه کسب نموده اند و به راحتی می توان به آن ها در این زمینه اطمینان نمود.