طراحی نرم افزار حسابداری یکپارچه پندار سیستم

یکی از خصوصیات نرم افزار حسابداری ایده آل این است که از رنگ های مناسبی در طراحی آن استفاده شده باشد. به گونه ای که اگر کاربر چندین ساعت بصورت مداوم با آن کار کرد چشم را خسته نکند. طراحان شرکت داده پردازی پندار سیستم با در نظر گرفتن مواردی از قبیل روانشناسی رنگ ها ، تمامی تلاش خود را در بوجود آوردن نرم افزاری زیبا و در عین حال کاربر پسند به کار گرفته اند.