نرم افزار حسابداری پندار سیستم

اخذ نمایندگی و عاملیت فروش پندار سیستم

شرکت داده پردازی پندار سیستم در زمینه فروش مجموعه نرم افزارهای مالی و اداری پندار سیستم ، در سراسر کشور اقدام به جذب نمایندگی و عاملیت فروش می نماید. همکاری می تواند به دو صورت عاملیت فروش و نمایندگی فروش صورت پذیرد. 

 

لطفا اطلاعات تماس خود را قرار دهید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند :