درباره شرکت داده پردازی پندار سیستم

نرم افزار حسابداری یکپارچه پندار سیستم در سال 1392 با تلاش جمعی از کارشناسان مجرب در زمینه نرم افزار وحسابداری و تحت نظر حسابداران رسمی و با هدف تولید و ارتقاء سطح کیفی فرایندهای سازمانی عملیاتی گردید و در طی 4 سال تمامی مراحل کنترل کیفیت و تست های اولیه توسط کارشناسان مربوطه صورت پذیرفت. در نهایت این نرم افزار در سال 1396 تحت پوشش شرکت داده پردازی پندار سیستم روانه بازار گردید. در حال حاضر این شرکت محصولی منسجم و یکپارچه روانه بازار نموده که برطرف کننده نیاز اکثر کسب و کارها می باشد. هدف اصلی این شرکت حفظ سادگی در کنار قدرت و کارآیی می باشد.