نرم افزار حسابداری شعب

در برخی از شرکت ها که بصورت هلدینگ فعالیت می کنند معمولا چند شرکت زیر مجموعه شرکت مادر فعالیت می نمایند. حال حالتی را در نظر بگیرید که مدیریت شرکت سود و زیان یک شرکت و یا تمامی شرکت ها را در بازه زمانی خاصی بخواهد. در حالت عادی شما بایستی از هر کدام از شرکت ها گزارش سود و زیان گرفته و بصورت دستی آن ها را با یکدیگر ترکیب نمایید. نرم افزار حسابداری شعب پندار سیستم این امکان را به شما می دهد که بصورت نامحدود شعبه یا شرکت معرفی نمایید و در فرم های ثبت اطلاعاتی از شما سوال شود که فرم ثبتی مربوط به کدام شعبه یا شرکت می باشد.

قابلیت دیگر نرم افزار حسابداری شعب پندار سیستم این است که شما می توانید گزارشات نرم افزار را بصورت تکی شرکتی و یا ترکیبی تهیه نمایید. دفاتر قانونی خود را به تفکیک هر شرکت تهیه نمایید و به مراجع قانونی ارائه نمایید. در نهایت با استفاده از نرم افزار حسابداری شعب پندار سیستم شما می توانید تمامی اطلاعات حسابداری شرکت ها یا شعب خود را بصورت تجمیعی داشته باشید و در صورت نیاز به گزارشات تک شرکته یا تجمیعی به راحتی در زمان صرفه جویی می نماید.

 

  برخی از امکانات نرم افزار :

 • معرفی چندین شعبه یا شرکت
 • ثبت سند حسابداری به تفکیک شعبه یا شرکت
 • ثبت فرم های انبار و فروش به تفکیک شعبه یا شرکت
 • ثبت فرم های دریافت و پرداخت خزانه به تفکیک شعبه یا شرکت
 • محاسبه حقوق و دستمزد به تفکیک شعبه یا شرکت
 • تهیه گزارشات حسابداری به تفکیک شعبه یا شرکت
 • تهیه گزارشات خرید و فروش به تفکیک شعبه یا شرکت
 • تهیه گزارشات خزانه داری به تفکیک شعبه یا شرکت
 • تهیه گزارشات حقوق و دستمزد به تفکیک شعبه یا شرکت
 • ارائه گزارشات تکی و تلفیقی
 • ارائه گزارشات سود و زیان و ترازنامه به تفکیک شعبه یا شرکت

 

سوالات متداول نرم افزار حسابداری شعب

آیا نیاز به نرم افزار پیش نیاز دارد؟

بله به یکی از نرم افزارهای حسابداری ، خزانه ، انبار یا فروش نیاز دارد.

تعداد شعب محدودیت دارد؟

تا 255 شعبه می توانید معرفی نمایید.

گزارشات به صورت تجمیعی است؟

گزارشات هم به صورت تجمیعی و هم به صورت تفکیکی می باشد.

این نرم افزار برای هلدینگ ها مناسب است؟

بله به راحتی برای هلدینگ های بزرگ قابل استفاده است.

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم


  نرم افزار حسابداری پندار سیستم