نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

یکی از قسمت های اصلی هزینه های یک شرکت ، هزینه ای است که بابت حقوق و دستمزد پرسنل پرداخت می شود. همچنین محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل با نرم افزارهایی مثل اکسل یکی از وقت گیر ترین کارهای واحد مالی است. ارسال لیست بیمه و مالیات با نرم افزارهای خود سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی نیز مدت زیادی از وقت شما را صرف خواهد کرد. حال در نظر بگیرید که پایان سال است و شما می خاهید عیدی و سنوات را محاسبه نمایید و یا ترک کار تعدادی از پرسنل را بزنید. اینجاست که نیاز شرکت شما به یک نرم افزار حقوق و دستمزد مشخص می گردد تا تمامی مراحل محاسبه حقوق تا تهیه لیست مالیات و بیمه و بانک و همچنین لیست حقوق و فیش حقوقی و … را در چند مرحله کوتاه به انجام برسانید. با خریداری نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم می توانید به غیر از تمامی موارد ذکر شده بالا و همچنین صرفه جویی چشم گیر در وقت و هزینه ، از امکانات و گزارشات متنوع دیگری بهره مند گردیده که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره شده است.

 خصوصیات نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

 • ثبت اطلاعات پرسنلی
 • قابلیت اسکن مدارک پرسنلی به صورت نامحدود و الصاق به معرفی پرسنل
 • ثبت احکام کارگزینی
 • ثبت متمم حکم
 • بایگانی کردن احکام کارگزینی
 • معرفی مزایا و کسورات بصورت فرمول
 • ثبت کارکرد پرسنل
 • ثبت مرخصی پرسنل و امکان نمایش مانده مرخصی در فیش حقوقی
 • ثبت کسورات و مزایای غیر مستمر و ماهیانه
 • ثبت وام پرسنل
 • محاسبه حقوق و عیدی و سنوات
 • محاسبه معوقه حقوق
 • صدور سند اتوماتیک
 • امکان ارسال فرم ها وگزارشات به اکسل
 • گزارش لیست حقوق
 • گزارش فیش حقوقی پرسنل
 • گزارش لیست و دیسکت بیمه
 • گزارش لیست و دیسکت مالیات بر درامد حقوق
 • گزارش سالیانه حقوق و مزایا
 • لیست مرخصی پرسنل
 • لیست مزایا احکام کارگزینی
 • امکان ساخت گزارشات توسط گزارش ساز
 • و …

 

تصاویر نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم :

 

 

دانلود کاتالوگ نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم