نرم افزار انبارداری مقداری و ریالی پندار سیستم

  نرم افزار انبار مقداری و ریالی پندار سیستم

با گسترده شدن انبارها و همچنین افزایش تعداد کالاها و افزایش ورود و خروج کالاها ، نیاز به یک نرم افزار انبار مطمئن جهت ثبت و ضبط اطلاعات ضروری می باشد.نرم افزار انبار مقداری و ریالی پندار سیستم امکان دسترسی به موقع ، سریع و مطمئن به اطلاعات کالاها و انبارها را برای شما فراهم می کند. با ثبت فرم های انبار ،  صدور سند اتوماتیک ، گرفتن موجودی و کاردکس کالا و … مدیریت انبار را برای شما تسهیل می نماید.

 

  برخی از امکانات انبار مقداری و ریالی پندار سیستم :

  • معرفی انبارها بصورت نامحدود
  • ارائه قیمت گذاری FIFO و میانگین موزون
  • محدودیت کاربران روی انبارها بصورت مقداری و ریالی
  • معرفی گروه کالا بصورت درختی
  • معرفی کدینگ کالا و ارتباط با انبارهای مرتبط
  • قابلیت اتصال به بارکد خوان
  • قابلیت ارسال به اکسل تمامی فرم ها و گزارشات
  • کنترل حداقل و حداکثر موجودی کالا با نمایش آلارم در هنگام ثبت
  • معرفی طرف حساب ها
  • ثبت فرم های انبار از قبیل موجودی ابتدای سال ، درخواست خرید ، رسید کالا ، خروجی کالا ، برگشت از خرید و …
  • ثبت جابجایی بین انبارها
  • قابلیت طراحی فرم های جدید طبق نظر کارفرما و بر اساس رویه کاری سازمان
  • قیمت گذاری اتوماتیک خروجی های انبار
  • قابلیت استفاده از راننده و واحد های سازمانی
  • ثبت کسورات و اضافات پایین فاکتور خرید
  • ثبت تخفیفات و ارزش افزوده
  • ثبت کرایه حمل خرید با تاثیر در کاردکس و بدون تاثیر در کاردکس
  • ارائه لیست تمامی فرم های ثبت شده
  • صدور سند اتوماتیک فرمها
  • قابلیت صدور سند بصورت تجمیعی
  • مشاهده سند حسابداری و حذف سند از داخل فرم ها
  • کپی فرم ها حتی از سنوات گذشته
  • قابلیت خواندن اطلاعات بارکد
  • ثبت فرمول ساخت محصولات و استفاده در فرم ها
  • گزارش کاردکس کالا
  • گزارش موجودی کالا
  • گزارش گردش نهایی کالاها در انبار
  • گزارش ریز اطلاعات فرم های انبار
  • ارسال گزارش فصلی خرید
  • و …

 

  تصاویر نرم افزار انبار پندار سیستم :

 

  دانلود کاتالوگ نرم افزار انبار پندار سیستم

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم