نرم افزار انبارداری مقداری و ریالی پندار سیستم

نرم افزار انبار مقداری و ریالی پندار سیستم

با گسترده شدن انبارها و همچنین افزایش تعداد کالاها و افزایش ورود و خروج کالاها ، نیاز به یک نرم افزار انبار مطمئن جهت ثبت و ضبط اطلاعات ضروری می باشد.نرم افزار انبار مقداری و ریالی پندار سیستم امکان دسترسی به موقع ، سریع و مطمئن به اطلاعات کالاها و انبارها را برای شما فراهم می کند. با ثبت فرم های انبار ،  صدور سند اتوماتیک ، گرفتن موجودی و کاردکس کالا و … مدیریت انبار را برای شما تسهیل می نماید.

برخی از امکانات انبار مقداری و ریالی پندار سیستم :

 • معرفی انبارها بصورت نامحدود
 • ارائه قیمت گذاری FIFO و میانگین موزون
 • محدودیت کاربران روی انبارها بصورت مقداری و ریالی
 • معرفی گروه کالا بصورت درختی
 • معرفی کدینگ کالا و ارتباط با انبارهای مرتبط
 • قابلیت اتصال به بارکد خوان
 • قابلیت ارسال به اکسل تمامی فرم ها و گزارشات
 • کنترل حداقل و حداکثر موجودی کالا با نمایش آلارم در هنگام ثبت
 • معرفی طرف حساب ها
 • ثبت فرم های انبار از قبیل موجودی ابتدای سال ، درخواست خرید ، رسید کالا ، خروجی کالا ، برگشت از خرید و …
 • ثبت جابجایی بین انبارها
 • قابلیت طراحی فرم های جدید طبق نظر کارفرما و بر اساس رویه کاری سازمان
 • قیمت گذاری اتوماتیک خروجی های انبار
 • قابلیت استفاده از راننده و واحد های سازمانی
 • ثبت کسورات و اضافات پایین فاکتور خرید
 • ثبت تخفیفات و ارزش افزوده
 • ثبت کرایه حمل خرید با تاثیر در کاردکس و بدون تاثیر در کاردکس
 • ارائه لیست تمامی فرم های ثبت شده
 • صدور سند اتوماتیک فرمها
 • قابلیت صدور سند بصورت تجمیعی
 • مشاهده سند حسابداری و حذف سند از داخل فرم ها
 • کپی فرم ها حتی از سنوات گذشته
 • قابلیت خواندن اطلاعات بارکد
 • ثبت فرمول ساخت محصولات و استفاده در فرم ها
 • گزارش کاردکس کالا
 • گزارش موجودی کالا
 • گزارش گردش نهایی کالاها در انبار
 • گزارش ریز اطلاعات فرم های انبار
 • ارسال گزارش فصلی خرید
 • و …

 

تصاویر نرم افزار انبار پندار سیستم :

 

دانلود کاتالوگ نرم افزار انبار پندار سیستم