تیم طراحی نرم افزار حسابداری یکپارچه پندار سیستم تمام تلاش خود را در ایجاد نرم افزاری با کاربری آسان و روان به کار گرفته است. اتوماتیک کردن بعضی از رویه های معمول از قبیل صدور حواله اتوماتیک و گروهی ، صدور اسناد حسابداری گروهی ، ثبت حواله فرمول ساخت بصورت اتوماتیک و گروهی ، انتقال گردش حساب به حساب دیگر و … تنها گوشه ای از خودکار نمودن رویه های سازمان شماست.