نرم افزار حسابدرای پندار سیستم

یکی از افتخارات شرکت پندار سیستم ارائه امکاناتی است که توانسته کمک قالب توجهی به ساده سازی رویه های سازمانی نماید. امکاناتی از قبیل ارائه گزارشات در قالب فرمت های عکس ، PDF T ، ورد و … ، امکان خواندن از اکسل در فرم های ورود اطلاعاتی ، صدور سند اتوماتیک و صدور سند تجمیعی روزانه ، نمونه هایی از این امکانات می باشد. اضافه شدن درخواست های عمومی کاربران به نرم افزار باعث توسعه روز افزون نرم افزار حسابداری یکپارچه پندار سیستم گردیده است.

    نرم افزار حسابداری پندار سیستم