نرم افزار سامانه مودیان

نرم افزار سامانه مودیان – بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی تمامی مودیان مشمول این قانون ( کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم و الحاقات بعدی آن ) ، بایستی صورتحساب های فروش یا خدمات خود را بصورت الکترونیکی و طبق زمان بندی مشخص شده توسط سازمان امور مالیاتی ، ارسال نمایند.

بند الف ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی ، جریمه ۱۰ درصدی را برای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از مجموع فروش انجام شده در سامانه مودیان در نظر گرفته است. پس جهت جلوگیری از جرایم این ماده قانونی بایستی در راستای ارسال صورتحساب های الکترونیکی سازمان یا شرکت خود اقدام نماییم. شرکت داده پردازی پندار سیستم ، در جهت تسهیل این موضوع افزونه سامانه مودیان را تهیه نموده و در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

 

تصاویر نرم افزار

 

ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مودیان به دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت معتمد انجام می‌شود. افزونه سامانه مودیان پندار سیستم از روش مستقیم جهت ارسال به سامانه مودیان استفاده می نماید. اگر نرم افزار حسابداری که در حال حاضر از آن استفاده می نمایید قابلیت ارسال صورتحساب الکترونیکی را ندارد و یا خرید نرم افزار جدید هزینه زیادی برای شما در بر دارد ، شما می توانید افزونه سامانه مودیان پندار سیستم را با قیمتی مناسب تهیه نمایید.

پندار سیستم به شما کمک می‌کند تا صورت حساب‌های خود را بصورت تکی و یا گروهی به سامانه مودیان ارسال کنید. وهمچنین می توانید بصورت گروهی استعلام فاکتورهای ارسال شده را دریافت نمایید.

 

برخی از امکانات نرم افزار :

  • ارسال تکی و گروهی فاکتورها به سامانه مودیان
  • استعلام تکی و گروهی فاکتورهای ارسال شده
  • امکان ثبت فاکتور اصلاحی ، فاکتور ابطالی و فاکتور برگشتی
  • امکان ثبت مبلغ بصورت نقد ، نسیه و نقد / نسیه
  • امکان ثبت شناسه 13 رقمی کالا و خدمات
  • استعلام تکی و گروهی شناسه ملی خریداران

 

 

    نرم افزار حسابداری پندار سیستم


    نرم افزار حسابداری پندار سیستم