نرم افزار تولید و بهای تمام شده پندار سیستم

  نرم افزار تولید و بهای تمام شده پندار سیستم

یکی از مشکلات اساسی شرکت ها روش های هزینه یابی و بدست آوردن بهای تمام شده محصولات می باشد. با نرم افزار تولید و قیمت تمام شده محصولات پندار سیستم و با استفاده از قیمت گذاری مواد به روش میانگین یا FIFO ، می توان به راحتی مواد مصرفی جهت تولید محصولات را قیمت گذاری نمود و با ثبت حقوق و دستمزد مستقیم و سربار تولید ، به قیمت تمام شده محصولات دست یافت. در هر زمان می توانید از گزارشات قیمت تمام شده ، مواد مصرفی تولید و … به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنید.

با نرم افزار تولید پندار سیستم به سادگی تمامی مراحل را برنامه ریزی نمایید و تولیدات خود را ثبت نموده تا مصرف مواد بصورت اتوماتیک و طبق فرمول ساخت از انبار مواد اولیه کسر گردد. قابل ذکر است که اگر شما امکان استفاده از فرمول ساخت را نداشته باشید می توانید بدون فرمول ساخت حواله های مصرف مواد اولیه را به رسید های تولید متصل نمایید.

 

  امکانات نرم افزار تولید و بهای تمام شده پندار سیستم :

  • قیمت گذاری مواد به روش میانگن یا FIFO
  • شناسایی مصرف مواد تولید بدون استفاده از فرمول ساخت
  • ثبت رسید تولید
  • ثبت دستمزد و سربار محصولات تولیدی
  • ثبت ضایعات تولید
  • گزارش بهای تمام شده محصولات به تفکیک مواد ، دستمزد ، سربار ، ضایعات و خالص
  • گزارش مواد مصرفی تولید
  • گزارش انحراف از تولید
  • و …

  نرم افزار های پیش نیاز :

  نرم افزار انبار مقداری و ریالی

 

 

  تصاویر نرم افزار تولید و بهای تمام شده پندار سیستم :

 

 

 

 

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم