نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

  نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

یکی از قسمت های اصلی هزینه های یک شرکت ، هزینه ای است که بابت حقوق و دستمزد پرسنل پرداخت می شود. همچنین محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل با نرم افزارهایی مثل اکسل یکی از وقت گیر ترین کارهای واحد مالی است. ارسال لیست بیمه و مالیات با نرم افزارهای خود سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی نیز مدت زیادی از وقت شما را صرف خواهد کرد. حال در نظر بگیرید که پایان سال است و شما می خاهید عیدی و سنوات را محاسبه نمایید و یا ترک کار تعدادی از پرسنل را بزنید. اینجاست که نیاز شرکت شما به یک نرم افزار حقوق و دستمزد مشخص می گردد تا تمامی مراحل محاسبه حقوق تا تهیه لیست مالیات و بیمه و بانک و همچنین لیست حقوق و فیش حقوقی و … را در چند مرحله کوتاه به انجام برسانید. با خریداری نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم می توانید به غیر از تمامی موارد ذکر شده بالا و همچنین صرفه جویی چشم گیر در وقت و هزینه ، از امکانات و گزارشات متنوع دیگری بهره مند گردیده که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره شده است.

 

 

   خصوصیات نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

  • ثبت اطلاعات پرسنلی
  • قابلیت اسکن مدارک پرسنلی به صورت نامحدود و الصاق به معرفی پرسنل
  • ثبت احکام کارگزینی
  • ثبت متمم حکم
  • بایگانی کردن احکام کارگزینی
  • معرفی مزایا و کسورات بصورت فرمول
  • ثبت کارکرد پرسنل
  • ثبت مرخصی پرسنل و امکان نمایش مانده مرخصی در فیش حقوقی
  • ثبت کسورات و مزایای غیر مستمر و ماهیانه
  • ثبت وام پرسنل
  • محاسبه حقوق و عیدی و سنوات
  • محاسبه معوقه حقوق
  • صدور سند اتوماتیک
  • امکان ارسال فرم ها وگزارشات به اکسل
  • گزارش لیست حقوق
  • گزارش فیش حقوقی پرسنل
  • گزارش لیست و دیسکت بیمه
  • گزارش لیست و دیسکت مالیات بر درامد حقوق
  • گزارش سالیانه حقوق و مزایا
  • لیست مرخصی پرسنل
  • لیست مزایا احکام کارگزینی
  • امکان ساخت گزارشات توسط گزارش ساز
  • و …

 

تصاویر نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم :

 

 

 

دانلود کاتالوگ نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

 

 

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم