نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم

یکی از قسمت های اصلی هزینه های یک شرکت ، هزینه ای است که بابت حقوق و دستمزد پرسنل پرداخت می شود. همچنین محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل با نرم افزارهایی مثل اکسل یکی از وقت گیر ترین کارهای واحد مالی است. ارسال لیست بیمه و مالیات با نرم افزارهای خود سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی نیز مدت زیادی از وقت شما را صرف خواهد کرد. حال در نظر بگیرید که پایان سال است و شما می خاهید عیدی و سنوات را محاسبه نمایید و یا ترک کار تعدادی از پرسنل را بزنید. اینجاست که نیاز شرکت شما به یک نرم افزار حقوق و دستمزد مشخص می گردد تا تمامی مراحل محاسبه حقوق تا تهیه لیست مالیات و بیمه و بانک و همچنین لیست حقوق و فیش حقوقی و … را در چند مرحله کوتاه به انجام برسانید. با خریداری نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم می توانید به غیر از تمامی موارد ذکر شده بالا و همچنین صرفه جویی چشم گیر در وقت و هزینه ، از امکانات و گزارشات متنوع دیگری بهره مند گردیده که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره شده است.

 

 

   خصوصیات نرم افزار :

 • ثبت اطلاعات پرسنلی
 • قابلیت اسکن مدارک پرسنلی به صورت نامحدود و الصاق به معرفی پرسنل
 • ثبت احکام کارگزینی
 • ثبت متمم حکم
 • بایگانی کردن احکام کارگزینی
 • معرفی مزایا و کسورات بصورت فرمول
 • ثبت کارکرد پرسنل
 • ثبت مرخصی پرسنل و امکان نمایش مانده مرخصی در فیش حقوقی
 • ثبت کسورات و مزایای غیر مستمر و ماهیانه
 • ثبت وام پرسنل
 • محاسبه حقوق و عیدی و سنوات
 • محاسبه معوقه حقوق
 • صدور سند اتوماتیک
 • امکان ارسال فرم ها وگزارشات به اکسل
 • گزارش لیست حقوق
 • گزارش فیش حقوقی پرسنل
 • گزارش لیست و دیسکت بیمه
 • گزارش لیست و دیسکت مالیات بر درامد حقوق
 • گزارش سالیانه حقوق و مزایا
 • لیست مرخصی پرسنل
 • لیست مزایا احکام کارگزینی
 • امکان ساخت گزارشات توسط گزارش ساز
 • و …

 

تصاویر نرم افزار حقوق و دستمزد پندار سیستم :

 

 

 

 

سوالات متداول نرم افزار حقوق و دستمزد

 

امکان تهیه لیست بیمه و مالیات را دارد؟
بله و فایل های آن نیز در اختیار شما قرار می گیرد.
آیا نیاز به نرم افزار پیش نیاز دیگری دارد؟

خیر می توانید بصورت تنها خریداری نمایید.

امکان صدور سند حسابداری را دارد؟

بله در صورت داشتن نرم افزار حسابداری این امکان وجود دارد.

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم


  نرم افزار حسابداری پندار سیستم