نرم افزار توزین (باسکول) پندار سیستم

  نرم افزار توزین (باسکول) پندار سیستم

در برخی از شرکت ها جهت ورود مواد اولیه و یا خروج محصولات از کارخانه نیاز به عملیات توزین (باسکول) و ثبت وزن خالص مواد اولیه و محصولات می باشد. نرم افزار توزین (باسکول) پندار سیستم این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که هنگام ورود و یا خروج ، بتوانید وزن خالی ، وزن پر و وزن خالص را نگهداری نمایید.

برای مثال یک شرکت تولید بتن را در نظر بگیرید. این شرکت جهت خرید ماسه ، هنگام ورود ماسه ماشین حامل ماسه را وزن نموده و زمانی که ماشین بار را خالی کرد دوباره روی باسکول می رود تا وزن خالی آن بدست آید و در نهایت وزن خالی از وزن اولیه کسر می گردد و وزن خالص بدست می آید. برای مرحله فروش نیز یا ماشین حامل بتن جزو ماشین آلات شرکت است که وزن خالی آن همیشه در سیستم موجود می باشد و یا ماشین از بیرون می آید که ابتدا وزن خالی آن ثبت می شود و پس از بار زدن بتن و هنگام خروج وزن پر آن توزین میشود و اختلاف این دو مزن خالص محصول را به دست می آورد.

 

  برخی از امکانات نرم افزار توزین (باسکول) پندار سیستم

  • قابلیت فعال نمودن وزن پر و خالی روی فرم های مختلف
  • ثبت اولیه وزن خالی ماشین ها
  • معرفی رانندگان
  • معرفی ماشین ها
  • گزارش ورود و خروج بر حسب ماشین
  • گزارش ورود و خروج بر حسب راننده
  • ریز اطلاعات ورود و خروج با وزن پر و خالی
  • ثبت تاریخ و ساعت ثبت توزین
  • و …

  نرم افزار های پیش نیاز :

  نرم افزار انبار مقداری و ریالی

  نرم افزار فروش

 

  تصاویر نرم افزار توزین (باسکول) پندار سیستم :

 

 

 

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم