نرم افزار امتیازبندی تعاونی مسکن پندار سیستم

نرم افزار امتیازبندی تعاونی مسکن پندار سیستم راه حلی جامع و نوین برای مدیریت و ساماندهی امور مربوط به اعضاء تعاونی ها می باشد. این نرم افزار با استفاده از الگوریتم های پیشرفته و رابط کاربری آسان، به شما کمک می کند تا امتیاز اعضاء را به طور دقیق و شفاف محاسبه و رتبه بندی کنید.

مزایای استفاده از امتیازبندی تعاونی مسکن پندار سیستم:

 • محاسبه دقیق و شفاف امتیاز اعضاء: این نرم افزار با استفاده از معیارهای مختلفی مانند مبلغ واریزی، تاریخ واریزی، سابقه عضویت و … امتیاز اعضاء را به طور دقیق محاسبه می کند.
 • رتبه بندی اعضاء: بر اساس امتیاز محاسبه شده، اعضاء رتبه بندی می شوند و این رتبه بندی در سامانه قابل مشاهده می باشد.
 • افزایش شفافیت و اعتماد: با استفاده از این نرم افزار، تمام اطلاعات مربوط به امتیاز و رتبه بندی اعضاء به طور شفاف در سامانه ثبت و قابل مشاهده می باشد. این امر باعث افزایش اعتماد اعضاء به تعاونی خواهد شد.
 • کاهش تبعیض و فساد: با استفاده از نرم افزار امتیازبندی پندار سیستم، تمام امور مربوط به امتیاز و رتبه بندی اعضاء به طور سیستمی انجام می شود و این امر احتمال تبعیض و فساد را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.
 • بهبود تصمیم گیری: با استفاده از گزارشات و نمودارهای ارائه شده در این نرم افزار، مدیران تعاونی می توانند به طور دقیق تری در مورد مسائل مربوط به اعضاء تصمیم گیری کنند.
 • صرفه جویی در زمان و هزینه: این نرم افزار با اتوماتیک کردن بسیاری از امور مربوط به امتیاز و رتبه بندی اعضاء، باعث صرفه جویی در زمان و هزینه تعاونی خواهد شد.

برخی از امکانات کلیدی نرم افزار امتیازبندی :

 • تعریف معیارهای مختلف برای محاسبه امتیاز
 • محاسبه خودکار امتیاز اعضاء
 • رتبه بندی اعضاء بر اساس امتیاز
 • مشاهده امتیاز و رتبه بندی توسط اعضاء
 • ارسال پیامک به اعضاء در مورد امتیاز و رتبه بندی
 • تهیه گزارشات و نمودارهای مختلف
 • قابلیت اتصال به سامانه های دیگر

امتیازبندی اعضای تعاونی پندار سیستم برای تعاونی های مختلف از جمله تعاونی های مسکن، تعاونی های تولید، تعاونی های مصرف و … قابل استفاده می باشد.

 

 

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم


  نرم افزار حسابداری پندار سیستم