نرم افزار دو واحدی پندار سیستم

  نرم افزار دو واحدی پندار سیستم

گاها در برخی از شرکت ها نیاز است که برخی از واحد ها به یکدیگر تبدیل شوند. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که کالایی را بصورت رول خریداری می کند و در مرحله مصرف آن را به قطعات کوچکتری بصورت متر مربع از انبار خارج می کند. در این مرحله نیاز است که میزان مصرف هم به رول و هم به متر مربع و یا واحدهای دیگر مشخص شود. نرم افزار دو واحدی پندار سیستم این امکان را می دهد که روی فرم های مختلف انبار و فروش ، بتوانید عملیات تبدیل واحدها را بصورت اتوماتیک انجام دهید. نرم افزار دوواحدی پندار سیستم می تواند بر حسب نیاز سازمان شما ، برای هر فرم انبار یا فروش یک فرمول مخصوص آن فرم را در نظر بگیرد و فرمول ها می توانند توسط خود کاربر نیز تعریف شوند. شما در فاکتور فروش می توانید تعیین نمایید که بهای کل از کدام یک از واحد های کالا به دست بیاید. همچنین برای هر کالا می توانید تعداد در کارتن تعیین نمایید و طول و عرض کالا را در فاکتور فروش مشخص نمایید. تمامی قابلیت هایی که در اینجا عنوان می شود بر حسب رویه شرکت ها می تواند روی فرم های مختلف فعال گردد.

 

  برخی از امکانات نرم افزار دو واحدی پندار سیستم :

 • امکان تعرف فرمول های محاسباتی متفاوت
 • امکان تعیین طول و عرض
 • امکان تعیین تعداد در کارتن
 • محاسبه اتوماتیک و تبدیل واحدها
 • نمایش هر دو واحد در کاردکس و گزارشات نرم افزار انبار و فروش
 • نمایش اطلاعات دو واحدی و فرمول ها در چاپ فرم ها و نرم افزار انبار و فروش
 • امکان ترکیب واحد ها
 • امکان محاسبه قیمت از واحد 1 یا واحد 2 در فاکتور فروش
 • و …

نرم افزارهای پیش نیاز :

نرم افزار انبار مقداری و ریالی

نرم افزار فروش

 

 

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم