نرم افزار انبار مقداری و ریالی پندار سیستم

با گسترده شدن انبارها و همچنین افزایش تعداد کالاها و افزایش ورود و خروج کالاها ، نیاز به یک نرم افزار انبار مطمئن جهت ثبت و ضبط اطلاعات ضروری می باشد.نرم افزار انبار مقداری و ریالی پندار سیستم امکان دسترسی به موقع ، سریع و مطمئن به اطلاعات کالاها و انبارها را برای شما فراهم می کند. با ثبت فرم های انبار ،  صدور سند اتوماتیک ، گرفتن موجودی و کاردکس کالا و … مدیریت انبار را برای شما تسهیل می نماید.

  برخی از امکانات انبار مقداری و ریالی پندار سیستم :

  • معرفی انبارها بصورت نامحدود
  • ارائه قیمت گذاری FIFO و میانگین موزون
  • قیمت گذاری بر حسب رنگ
  • محدودیت کاربران روی انبارها بصورت مقداری و ریالی
  • معرفی گروه کالا بصورت درختی
  • معرفی کدینگ کالا و ارتباط با انبارهای مرتبط
  • قابلیت اتصال به بارکد خوان
  • قابلیت ارسال به اکسل تمامی فرم ها و گزارشات
  • کنترل حداقل و حداکثر موجودی کالا با نمایش آلارم در هنگام ثبت
  • معرفی طرف حساب ها
  • ثبت فرم های انبار از قبیل موجودی ابتدای سال ، درخواست خرید ، رسید کالا ، خروجی کالا ، برگشت از خرید و …
  • ثبت جابجایی بین انبارها
  • قابلیت طراحی فرم های جدید طبق نظر کارفرما و بر اساس رویه کاری سازمان
  • قیمت گذاری اتوماتیک خروجی های انبار
  • قابلیت استفاده از راننده و واحد های سازمانی
  • ثبت کسورات و اضافات پایین فاکتور خرید
  • ثبت تخفیفات و ارزش افزوده
  • ثبت کرایه حمل خرید با تاثیر در کاردکس و بدون تاثیر در کاردکس
  • ارائه لیست تمامی فرم های ثبت شده
  • صدور سند اتوماتیک فرمها
  • قابلیت صدور سند بصورت تجمیعی
  • مشاهده سند حسابداری و حذف سند از داخل فرم ها
  • کپی فرم ها حتی از سنوات گذشته
  • قابلیت خواندن اطلاعات بارکد
  • ثبت فرمول ساخت محصولات و استفاده در فرم ها
  • گزارش کاردکس کالا
  • گزارش کاردکس کالا بر حسب رنگ
  • گزارش موجودی کالا
  • گزارش موجودی کالا بر حسب رنگ
  • گزارش گردش نهایی کالاها در انبار
  • گزارش ریز اطلاعات فرم های انبار
  • ارسال گزارش فصلی خرید
  • و …

 

  تصاویر نرم افزار انبار پندار سیستم :

 

 

سوالات متداول نرم افزار انبار

آیا نرم افزار انبارداری نیاز به نرم افزار پیش نیاز دارد؟
خیر شما می تواند این نرم افزار را بصورت تنها تهیه نمایید.
به چه روش هایی می توان انبار ها را قیمت گذاری کرد؟

به روش های FIFO ، میانگین و شناسایی ویژه

 

  نرم افزار حسابداری پندار سیستم


  نرم افزار حسابداری پندار سیستم