ارائه نشدن به موقع گزارشات مدیریتی و قانونی و … ، می تواند باعث ایجاد استرس در مدیران مالی و مدیران سازمان ها و شرکت ها شود. یکی از اهداف اصلی تیم پندار سیستم ایجاد حس آرامش در مدیران همراه با ارائه به موقع گزارشات و بالا بردن راندمان کاری در سازمان ها می باشد. ارائه دفاتر قانونی ، ارائه لیست و فایل های بیمه ، ارائه لیست و فایل های مالیات حقوق ، ارائه گزارش فصلی خرید و فروش نمونه ای از گزارشاتی است که در نرم افزار پندار سیستم باعث صرفه جویی در وقت مدیران مالی و کارمندان واحد حسابداری سازمان شما خواهد شد.

 

    نرم افزار حسابداری پندار سیستم


    نرم افزار حسابداری پندار سیستم